Saltinis Japonu kalba

Imta is asinadream forumo

 

 
Apie Japonų kalbą

Kam nerodo hieroglifų, eikite view>encoding>more> japanese (auto-select) ir refresh'inkit naršyklės langą , tada turėtų rodyt o.O'

Beto siūlau pasididinti tekstą, kad matytūsi aiškiai hieroglifai n.n


Japonų kalba susideda iš dviejų abėcėlių- hiraganos (skirtos užrašyti japoniškiems žodžiams) ir katakanos (skirtos užrašyti iš kitų šalių atėjusiems naujadarams), kanji (t.y. hieroglifų, kuriais praktiškai užrašoma visi daiktavardžiai, būdvardžiai, veiksmažodžiai ir t.t.). Taip pat japonų kalboj yra dar du dalykai romaji (kai japoniškas žodis užrašomas lotyniškom raidėm) ir furiganos (kai virš kanji smulkia hiragana būna parašytas jo tarimas).

Hiragana (ひらがな)

a あ 
i い 
u う 
e え 
o お

Užduotis: Perskaityti žodžius
1) あい meilė
2) いえ namas
3) うえ virš
4) おう gaudyti
5) あう susitikti
6) あおい mėlyna
7) え piešinys
8) おおい daug
9) いい gerai
10) いいえ ne

ka か 
ki き 
ku く 
ke け 
ko こ


1) きく klausyti
2) かく rašyti
3) ここ čia
4) あかい raudonas
5) えき stotis (traukinių/autobusų)
6) おか kalva
7) いけ tvenkinys
8) こえ balsas
9) き medis
10) かう pirkti

sa さ 
shi し 
su す 
se せ 
so そ

1) すし sushi
2) あさ rytas
3) いす kėdė
4) うそ melas
5) おかし saldumynai
6) かさ skėtis
7) せかい pasaulis
8) すき mėgti
9) すこし truputi
10) しお pirkti

ta た 
chi ち 
tsu つ 
te て 
to と

1) て ranka
2) とし šalis
3) たつ atsistoti
4) あつい karštas
5) ちかい arti, netoli
6) たかい brangus, aukštas
7) てつ geležis
8) つくえ stalas
9) した po
10) ちかてつ metro traukinys

na な 
ni に 
nu ぬ 
ne ね 
no の

1) なな septyni
2) に du
3) なに ką?
4) あなた tu
5) おかね pinigai
6) さかな žuvis
7) にく mėsa
8) いぬ šuo
9) ねこ katė
10) ぬの medžiaga

ha は 
hi ひ 
fu ふ 
he へ 
ho ほ

1) はは mama
2) ひ diena, ugnis
3) ほほ skruostas
4) ひと žmogus
5) はい taip
6) ふね laivas
7) はこ dėžė
8) ほし žvaigždė
9) はち aštuoni
10) はな gėlė

ma ま 
mi み 
mu む 
me め 
mo も

1) め akis
2) みみ ausis
3) いま dabar
4) なまえ vardas
5) うみ jūra
6) のむ gerti
7) あめ lietus
8) みせ parduotuvė
9) さむい šaltas
10) ねむい apsiiegojęs

ya や 
yu ゆ 
yo よ

1) やま kalnas
2) ゆき sniegas
3) よむ skaityti
4) ゆめ sapnas, svajonė
5) へや kambarys
6) ふゆ žiema
7) やすい pigus
8) つよい stiprus
9) やすみ atostogos
10) やさしい lengvas, švelnus

ra ら 
ri り 
ru る 
re れ 
ro ろ

1) そら dangus
2) かれ jis
3) ねる miegoti
4) これ šitas
5) くすり vaistai
6) さくら vyšnia
7) はる pavasaris
8) くろい juodas
9) しろい baltas
10) ふろ vonia

wa わ 
o を

1) わたし aš
2) かわ upė
3) にわ sodas
4) おわり pabaiga
5) わるい blogas
6) わかい jaunas
7) なまえを かく rašyti vardą
8) くすりを のむ gerti vaistus
9) くつしたを かう pirkti kojines
10) うたを うたう dainuoti dainą

n ん

1) ほん knyga
2) しけん testas
3) おんな moteris
4) きん auksas
5) にほん Japonija
6) せんせい mokytojas
7) たなかさん ponas/ponia Tanaka
8) しんせつ malonus, mielas
9) せんもん specialybė
10) てんき oras

* prisiminkit, kad は [wa] ir へ [e] taip skaitosi, kai yra naudojami kaip linksnio dalelytė.

1) たなかさんは しんせつです。 Ponas Tanaka yra malonus.
2) これは はこではありません。 Čia ne dėžė.
3) せんもんは なんですか。 Kokia tavo specialybė?
4) こうえね いきます。 Einu į parką.
5) いつ にほんへ きましたか。 Kada atvykai į japoniją?
6) いい てんき ですね。 Geras oras, ar ne?

ga が 
gi ぎ 
gu ぐ 
ge げ 
go ご

1) かぎ raktas

2) げか operacija
3) ご penki
4) にほんご japonų kalba
5) かぐ baldai
6) がいこく užsienio šalis

za ざ
ji じ
zu ず
ze ぜ
zo ぞ

1) じこ įvykis
2) かぜ vėjas
3) しずか tylu
4) くじ 9 valanda
5) かぞく šeima
6) ひざ kelias (kojos)

da だ
ji ぢ
zu づ
de で
do ど

1) どこ kur?
2) だれ kas?
3) どぞ prašau
4) うで ranka
5) でぐち išėjimas
6) だいがく universitetas

ba ば
bi び
bu ぶ
be べ
bo ぼ

1) そば makaronai
2) ぶた kiaulė
3) かべ siena
4) しんぶん laikraštis
5) ぼこくご gimtoji kalba
6) げつようび pirmadienis

pa ぱ
pi ぴ
pu ぷ
pe ぺ
po ぽ

1) えんぴつ pieštukas
2) かんぱい tostas
3) さんぽ ėjimas
4) さんぷん 3 minutės
5) ぺこぺこ alkanas

1) えんぴつ pieštukas
2) かんぱい tostas
3) さんぽ ėjimas
4) さんぷん 3 minutės
5) ぺこぺこ alkanas

っ- padvigubina po jo einantį priebalsį ss/ tt/ kk/ pp

1) ざっし žurnalas
2) きって pašto markutė
3) にっき dienoraštis
4) きっこん santuoka
5) きっぷ bilietas

Kombinacijos su mažais ゃゅょ
kya きゃ
kyu きゅ
kyo きょ
gya ぎゃ
gyu ぎゅ
gyo ぎょ
sha しゃ
shu しゅ
sho しょ
ja じゃ
ju じゅ
jo じょ
cha ちゃ
chu ちゅ
cho ちょ
nya にゃ
nyu にゅ
nyo にょ

1) きゃく svečias
2) きょねん praeiti metai
3) いしゃ daktaras
4) しゅみ hobis
5) じしょ žodynas
6) おちゃ arbata
7) ちょっと truputi
8) こんにゃく japoniškas maistas
9) かのじょ ji
10) ぎょせん žvejybinė valtis

hya ひゃ
hyu ひゅ
hyo ひょ
bya びゃ
byu びゅ
byo びょ
pya ぴゃ
pyu ぴゅ
pyo ぴょ
mya みゃ
myu みゅ
myo みょ
rya りゃ
ryu りゅ
ryo りょ

1) ひゃく šimtas
2) さんびゃく trys šimtai
3) ろっぴゃく šeši šimtai
4) さんみゃく kalnynas
5) りゃく sutrumpinimas
6) どりょく pastanga
7) りゅうこう mada
8) りょかん japoniška šventykla

Ilgi [ee] balsiai:
ee えい
kee けい
see せい
tee てい
nee ねい
hee へい
mee めい
ree れい
gee げい
zee ぜい
dee でい
bee べい
pee ぺい

1) えいご anglų kalba
2) とけい laikrodis
3) せんせい mokytojas
4) ていねい malonus
5) へいわ taika
6) めいし vardo kortelė
7) きれい gražus
8) げいじゅつ menas
9) ぜいきん pokestis
10) なんべい Pietų Amerika

Išimtys: ええ taip
おねえさん vyresnioji sesuo

oo おう
koo こう
soo そう
too とう
noo のう
hoo ほう
moo もう
roo ろう
goo ごう
zoo ぞう
doo どう
boo ぼう
poo ぽう

1) がっこう mokykla
2) そうじ valymas
3) ありがとう ačiū
4) きのう vakar
5) ほうりつ įstatymas
6) いもうと jaunesnioji sesuo
7) そうか gražus
8) にちようび sekmadienis
9) ぞう dramblys
10) でんぽう telegrama
11) ばんごう numeris
12) ぼうし kepurė

Išimtys: おおい daug
  おおき didelis
  こおる šalti
  こおり ledas
  とおる prasilenkti. praeiti pro šalį
  とおい tori
  おおさか Osaka

Žodžiai
abunai = atsargiai
ai no = meilė
aishiterou = aš myliu tave
arigato = ačiū
arigato gozaimasu = ačiū ( mandagiai )
baka = kvailas/a
bishoujo = graži mergina
bishounen = moteriškas vyras
chibi = mažas/nedidelis
daijoubo = gerai
daijoubo desu ka = ar tau viskas gerai?
daijobu = man viskas gerai
daijoubo desu = viskas geras/man gerai
damare = užsičiaupk
do itamashite = prašom
domo arigato = labai dėkoju
domo arigato gozaimasu = ačiū labai ( mandagiai )
doushite = kodėl?
kobanwa = labas vakaras
konnichiwa = labas ( paprastas pasisveikinimas )
ecchi = iškrypėliai
gambate = sėkmės/pasistenk
gomen = atsiprašau
gomen nasai = labai atsiprašau
hai = taip/žinoma
hajimemashite = kaip laikaisi?
hayaku = greičiau
henshin = transformacija
hentai = ( labai nemalonus žodis Japonų kalboje )
iie = ne
ikimashou = eime/eikime
imuoto = jaunesnioji sesuo
itai = oi
ja ne = iki susitikimo/viso gero
ja = iki/ate
ka = [padaro žodį klausimu; pvz.: Ka kawaii? Ar tu esi mielas?]
kawaii = mielas/meilus
kekkoo desu = ne ačiū
manga = Japoniška komiksų knygelė
masaka = negali būti
matsudai =amžinai
matte = palauk
minna = visi/kiekvienas
moshi moshi = alio/klausau
nani = ką
ne = ne [ klausime;pvz.: Ka ne kawaii? Ar tu ne mielas?]
neko = katė
no = savybinio linksnio dalelytė [pvz.: kawaiino - mielo]
odango = dempingas
odango atama = galvos dempingas
ohayo = labas rytas
oneechan/oneesan/oneesama = vyresnioji sesuo
onegai = prašau
onnichan/oniisan/oniisama = vyresnysis brolis
ototo = jaunesnysis brolis
sayonara = pabaigos pradžia
sempai = vyresnis
sensei = mokytojas
senshi = kovotojas
shinde = mirtis
shoujou = mergaitė/mergina
shounen = berniukas/vaikinas
suishou = kristalas
sugoi = nuostabu
suki da = myliu tave (labai)
yamero = liaukis

Paaiškinimai
(vardas)"-sama" = Labai normali ir pagarbi pabaiga. Naudojamas didesnio rango žmonėms, kaip bosas arba tavo svečiams, kaip šeimininkas. Gali būti naudojamas vietoj žodžių "lordas" arba "dama/ponia"
(vardas)"-sensei" = Pagarbus periodas reiškantis "mokytoją", kuris taip pat stovi atsikrai, kaip kitas žodis. Teisėjai, vyriausieji kepėjai, drabužių dizaineriai ir netgi keletas Manga kūrėjų, gali būti vadinami "- sensei"
(vardas)"-[/b]san[/b]" = Dažniausiai pagerbiamas, kaip "Ponas" arba "Ponia". Jis gali būti pririštas prie vardų, pavardžių ar slapyvardžių. Jis gali būti naudojamas, kaip trūkumas iš nepažįstamų žmonių.
(vardas)"-sempai" = Jis naudojamas tos pačios visuomeninės klasės nariams, bet socialiai aukščiau. Pavyzdžiui, merginoms, esančioms vyresnėse klasėse, naudojame žodį "- sempai".
(vardas)"-chan" = Tam tikras draugystės periodas ir jis naudojamas gyvūnų vardams.
Jis turėtų būti naudojamas mažų vaikų ar mergaičių vardams, dviejų žmonių santykiams įvardinti, arba tai gali būti naudojama senyvo amžiaus žmonių kvietimui.
(vardas)"- kun" = Naudojamas aukštesnio rango vyro ar moters vardams, arba tarp berniukių, kurie užaugo kartu. Mergaitės nuo "- chan" tiesiai į "- san", bet berniukai tarp savęs turi "- kun" periodą.
(vardas)" - " = Kviečiant ką nors jų vien vardu, Japonijoje yra šiurkštumo parodymas. Duotas vienas vardas, yra mažiau šiurkštus, negu šeimos vardas.

Skaičiai
Getsuyoobi = Pirmadienis
Kayoobi = Antradienis
Suiyoobi = Trečiadienis
Mokuyoobi = Ketvirtadienis
Kinyoobi = Penktadienis
Doyoobi = Šeštadienis
Nichiyoobi = Sekmadienis
ichi = vienas
ni = du
san = trys
shi / yon = keturi
go = penki
roku = šeši
shichi / nana = septyni
hachi = aštuoni
kyu / ku = devyni
juu = dešimt

juu-ichi -11
juu-ni-12
juu-san-13
juu-shi or juu-yon-14
juu-go -15
juu-roku -16
juu-nana or juu-shichi-17
juu-hachi -18
juu-kyuu arba juu-ku-19
san-juu-ni-----32
roku-juu-nana----67
yon-juu-hachi----48
kyuu-juu-ku----99
furui-senas
atarashii-naujas
ookii-didelis
chiisai-mažas
akai-ruda
aoi-mėlyna
kuroi-juoda
shiroi-balta

Sausis - Ichi gatsu
Vasaris - Ni gatsu
Kovas - San gatsu
Balandis - Shi gatsu
Geguze - Go gatsu
Birzelis - Roku gatsu
Liepa - Shichi gatsu
Rugpjutis - Hachi gatsu
Rugsejis - Ku gatsu
Spalis - Ju gatsu
Lapkritis - Ju ichi gatsu
Gruodis - Ju ni gatsu

nabu - slėptis;
hasu - mylėti;
haka - kapas;
funė - laivas, valtis;
sika - elnias;
hako - dėžė;
inė - ryžiai;
kabuto - šalmas;
ikari - inkaras;
inu - šuo;
umano - žirgas;
kami - dievas;
oka - kalva;
iva - uola;
to - vartai;
ja - strėlė;
areki - apleistas;
manasiro - voverė;
kamo - antis;
tama - brangakmenis;
o - didelis;
kiri - rūkas;
ho - burė;
vani - krokodilas;
arasio - potvynis;
nakiki - verkti;
mijagė - lauktuvės;
riki - jėga;
baka - kvailys...
ire - akis
kaminari - žaibas
nezumi - žiurkė
kitsune - lapė
oroči - gyvatė
gava - upė
buši - karys
hana - gėlė
kaši - ąžuolas
sakura - vyšnia
kumo - voras arba debesis
matsu - pušis
sensei - mokytojas, šeimininkas
uba - ragana
tora - tigras
jojimbo - asmens sargybinis
ona - moteris
juki - sniegas
kemuri - smogas
haru - pavasaris
joroi - šarvai
akki - maža pabaisa;
budoka - venuolis užsiiminėjantis kovos menais;
daimyo - galingas feodalas, lordas;
daisho - pora kardų, kuriuos naudojo samurajai. Daisho susideda is ilgo kardo katana ir trumpo - wakizashi;
kaijin - vandens dievas;
kodama - dvasia gyvenanti medyje;
no-dachi - milžiniska katana;
ochimusha - karys, netekęs garbės;
oni - demonas...
okami - vilkas
atsumi - silta jura
tenshi - angelas
keiketsuke - vampyras
kuroshiro - juoda/balta (geris/blogis)
kuroneko - juoda kate
kuroi - juoda
ai - meile (pastebejau kad nieks neparase ^^)
aisuru - myleti
ra - meile
ningenai - zmogiska meile
shinzou - sirdis
kestueki - kraujas
namida - asaros
chishio - kraujas
korosu - zudyti
karasu - varna
shinu - mirti
ochikomu - depresuot
yattsukeru - nugaleti
norou - prakeikti
karakau - erzinti
meiwaku - ragstis subinej
shoubu - issukis
keikenchi - exp ...gameriai supras ^^
kougeki - ataka
kiryoku - gyvybingumas
sadame - likimas
kiseki - stebuklas
michibiku - vadovauti
kizu - suzeidimas
yasei - laukinis
tatakau - muštis
kyuuketsu - siurbti krauja
shinka suru - evoliucionuoti/vystytis
zenmetsu saseru - išnaikinti
jama - kliutis
shitsukoi - uzsispyres
osoroshii - baisus/bjaurus
akumu - košmaras
kizuato - randas
unmei - ir vel 'likimas'
kanashimi - liudesys
namida - ašaros
hebi - gyvate
kumo - voras
sasori - skorpionas
juu - šaunamasis ginklas
kurayami – tamsa
hidoi – šiurpus/pasibaisetinas
muri – beviltiškas
makoto – tiesa
chi – kraujas
kanashimu - but liudnam/liudet
Aho - Idiotas,kvailys.
Ai - Meilė.
Akuma - Velnias.
Anime - Japonijoje šis žodis apibūdina betkokį animacinį filmą, visame pasaulyje tai japonų animacija.
Anou - Priklausomai nuo konteksto, gali reikšti jaustuką emm... arba atsiprašymą.
Appatto - Apartamentai.
Arigatou - Ačiū.
Arubaito - Pusės etato darbas.
Ayamare - Atsiprašymas.
Bakemono - Monstras,mutantas.
Bangasa - Tradicinis lietsargis, pagamintas iš medžio ir popieriaus.
Banzai - Pasveikinimas, Valio!.
Baka - Kvailys.
Bento - Japonų maistas supakuotas dežutėje. Dažniausiai patiekiamas šaltas. Tai būna ryžiai bei ivairūs prieskoniai ir įdarai.
Bishojo - Jauna graži mergina.
Bishonen - Jaunas patrauklus vaikinas.
Boke - Žmogus su silpnu mąstymu, silpnaprotis
Cha - Japoniška žalia arbata.
Chigao - Neteisinga, klaidinga.
Chikuso - Žodis išreiškiantis pyktį, Šūdas, velnias.
Chisai - Mažas, smulkus.
Choppiri - Nedaug, mažai.
Chu - Vidurinis, vidinis.
Dame - Negeras, neleistinas.
Daruma - Lėlė naudojama užsibrėžti gyvenimo tikslui. Iš pradžių ji būna be akiuų, kai sugalvoji tiksla nupaišai kairiąją akį, kai jį pasiekį - dešiniąją.
Demo - Bet (labai dažnai vartojamas).
Desu - Būti.
Deta - Atsirasti, pasirodyti.
Domo - Labai daug.
Doshita - Kas atsitiko ?
Doshite - Ką? Ką tai reiškia?
Dozo - Prašau pradėti.
Ecchi - Lengva erotika.
Erai - Puikus, nuostabus arba sunkiai dirbantis, pavargęs.
Esper - Terminas populiarus 7 ir 8 dešimtmečio fantastinėje literatūroje.
Gaikokujin arba Gaijin - Nepažįstamas žmogus iš kitos šalies.
Gaki - Pramuštgalvis, labai jaunas išdykęs vaikas.
Gambatte - Sėkmės.
Ganbare - Išlaikyti, atsilaikyti.
Ganjitsu - Naujieji metai, sausio 1.
Gekiga - Grafinė novelė (manga).
Genki - Energingas, gyvybingas.
Geta - Tradiciniai japonų sandalai, susidedantys iš vienos horizantalios ir dvieju vertikalių lentelių.
Giri - Įpareigojimas.
Gomen Nasai - Atsiprašau.
Hachimaki - Spalvotos medžiagos raištis, užrišamas ant kaktos.
Hai - Taip.
Hajimemashite - Kaip gyveni?, Kaip laikaisi?.
Hanabi - Fejerverkai.
Hanami - Vyšnių žydėjimas.
Hanko - Antspaudas, naudojamas užantspauduoti laiškus.
Hashi - Lazdelės.
Hashiru - Bėgti.
Hatsuyume - Pažodžiui - pirmasis sapnas. Tai dažniausiai būna sapnas susapnuotas pirmąją naujųjų metų dieną. Jis nulemia visus likusius metus.
Heisei - Taika, ramybė.
Hen - Kaistas, nepažįstamas.
Henshin - Transformacija.
Hentai - Iškrypėlis, anime žanras suaugusiems.
Hi - Ugnis.
Hidari - Kairė.
Higasa - Skėtis nuo sualės.
Himitsu - Paslaptis.
Hirogana - Viena iš tryjų japonų abecėlių, 46 skiemenys.
Iie - ne.
Ikebana - Japonų menas daryti puokštes.
Ikenai - Neleidžiama.
Imouto - Jauniausioji sesuo.
Irashaimase - Laba diena, prašau užeiti. Dažnai naudojama restoranuose.
Itadakimasu - Pavalgykime!
Itai - Au!
Itekimasu - Aš išeinu.
Itoko - Pusbrolis.
Izumi - Fontanas.
Ja Ne - Iki!
Jiji - Senis.
Jinchuu - Kerštas.
Josei - Jauna, suaugusi moteris.
Juku - Akademija.
Kadomatsu - Dekoracija iš bambuko.
Kaiju - Monstras.
Kaire - Eik namo!
Kami - Dievas, deivė.
Kanji - Viena iš trijų japonų hieroglifų rūšių.
Kanpai - Tegyvuoja! (tostas)
Kasa - Lietsargis.
Katana - Maždaug 90cm japonų tradicinis kardas.
Kawaii - Žavi, miela.
Kijin - Velnias, piktoji dvasia.
Kimono - Tradicinis japonų apsiaustas.
Kisama - Labai nemandagus kreipimasis į ką nors.
Kodomo - Vaikas,vaikai.
Koi - Karpis, dažnai vadinmas auksine žuvele, laikomas tvenkiniuose.
Kokoro - Širdis.
Konbanwa - Labas vakaras.
Konnichiwa - Laba diena.
Mahou Shoujo - Mergaitė su magiškomis galiomis.
Mainichi - Kasdien.
Majime - Įprastas
Manga-ka - Profesionalus manga piešėjas.
Manga-kissa - Specializuota mangos parduotuvė.
Mansion - Modernus išnuomojamas gyvenamasis būstas.
Masaka - Negali būti !
Matte - Palauk!
Meishi - Vizitinė kortelė.
Migi - Dešinė.
Miko - Šventikė.
Minna - Visi
Mite - Žiūrėk!
Mochi - Ryžių pyragas.
Moshi Moshi - Alio!
Nani? - Ką? Kodėl?.
Nasakenai - Apgailėtinas.
Neko - Katė, Anime šis žodis naudojamas apibūdinti katę-mergaitę.
Nigiri - Apvalūs ryžių gabaleliai.
Nippon/Nihon - Japonija.
Nissei - Japonas gimęs ne Japonijoje.
Ohayou Gozaimasu - Labas rytas.
Okaasan - Mama.
Okairinasai - Sveikinimas, sugryžus i namus.
Okashii - Keistas, nepažįstamas, nelauktas.
Omedetou - Sveikinimas su pergale.
Omoshiroi - Idomus.
Onegai Shimasu - Prašau.
Oneichan - Sesuo.
Oni - Demonas.
Oniichan - Brolis.
Oseibo - Naujųjū metų dovana.
Otousan - Tevas.
Otouto - Jaunesnysis brolis.
Oyasumi - Labanakt.
Pasu-con - Personalis kompiuteris - PC.
Piyo - Paukščiukų čiulbėjimas.
Pocky - Tam tikros rūšies sausainiai, padengti storu saldžių miltų sluoksniu.
Ramen - Japoniški makaronai.
Romanji - Viena iš trijų japonų rašmenų abecelė.
Sake - Japoniška ryžių degtinė.
Sashimi - Žalia (neapdorota) žūvis.
Sayonara - Viso gero.
Sei-jin no Hi - Tai pilnametystės šventė (20 gimtadienis),nuo kada galima gerti,rūkyti bei balsuoti.
Seinen - Jaunas vyras, jaunuolis.
Seiyuu - Aktorius ar aktorė, kuri įgarsina Anime personažus.
Sensei - Mokytojas.
Senshi - Karys, kareivis, kovotojas.
Sentai - Komanda.
Sera fuku - Mokyklinė uniforma.
Shiawase - Laimė, būti laimingam.
Shimatta - Velniava!
Shine - Mirk!
Shinto - Seniausias Japonijos tikėjimas (sintoizmas), garbinantis gamtą.
Shogatsu - Naujieji metai.
Shojo - Jauna mergina.
Shonen - Jaunas vaikinas, jaunuolis.
Shoyu - Sojos padažas.
Sodesu - Teisingai.
Sugoi - Nuostabu.
Sukebe - Slydus.
Sumimasen - Atsiprašau.
Sushi - Japonų tradicinis maistas, padarytas iš žalios žuvies filė, ryžių bei įvairių kitų priedų.
Tadaima - O štai ir aš !
Takaramono - Lobis.
Tankoubon - Mangos knyga.
Tennou - Imperatorius.
Tenshi - Angelas
Terebi - Televizija.
Urusai - Būk tylus, tylos.
Utaite - Daininikas(-ė).
Wakatta - Supratau.
Yakuza - Japonų "tradicinė" mafija.
Yame - Stok
Yatta - Atlikta!
Yoma - Demonas.
Yobiko - Mokykla, paruošianti moksleivius koledžo studijoms.
Yu - Karštas vanduo.