Japonijos Istorija

Periodai :

Jomon - (8000- 300)

Yayoi - (IV a.pr.Kr.- IIIa.)

Kofun - (300- 538)

Asuka - (552- 710)

Nara - (710- 794)

Heian - (794- 1185)

Kamakura - (1185- 1333)

Muromachi - (1333- 1568)

Mumoyama - (1568- 1603)

Edo (Tokugawa) - (1603- 1868)

Meiji - (1868- 1912)

Taisho ir Showa - (1912- 1989)

Heisei - (1989- dabar)

Priešistorė ir senovės istorija ( nuo 8000 m. pr.m.e. iki 11a. m.e)

Šis periodas slepia ankstyvujų genčių formavimąsi, jų įsitvirtinimą atskirose politinėse institucijose, centralizuotos vyriausybės, valdžiusios pagal Ritsuryou sistemą, pritaikytą Kinijoje, įsikūrimą ir palaipsninį galingos, privilegijuotos klasės susidarymą.

Jomon Periodas

Japonijos salyną pirmą kartą žmonės okupavo deliuvinėj epochoj, bet naujųjų japonų biologiniai ir lingvistiniai tyrinėjimai tikina, jog pradėta vystytis periode, minėtame kaip Joumon. Šio periodo žmonės gyveno įdubose, namuose, norėdami išvengti pašalinių žmonių. Jie buvo medžiotojai, rinkėjai, žvejai ir ilgą laiką buvo manyta, jog visuomenė buvo eklasikinė ir visuotinės lygybės šalininkė be susiskirstymo į valdančiuosius ir valdomuosius, į turtingus ir skurdžius. Nors, kai Sannai Maruyama`oje buvo kasinėjamas Joumon kaimas, buvo atrasta daug faktų atspindinčių radinių, kurie paneigia šią teoriją.

Yayoi Periodas

Apie 3-čią a. p.m.e. į šiaurės Kyuushu, Korėjos pusiasalyje, buvo įneštas šlapių ryžių žemės ūkis ir metalo apdirbimo technologijos. Žemės ūkis buvo visuomenės pasikeitimų: klasių susikūrimo ir susiskirstymo pagal turtus ir skurdumą tarp visuomenės, padarinys. Žemės ūkio vertybės, ceremonijos ir įpročiai buvo plėtojami ir paskleisti, su tikslu suformuoti Japonijos kultūros pradmenis. 3- ame a. m.e. Yayoi kultūra išsiplėtė iki šiaurės Japonijos.

Kofun Periodas

4- to a. viduryje nepriklausomos gentys išsibarsčiusios po visą Japoniją buvo prijungtos prie Yamato klano. Šis pasikeitimas, susijungimas yra paženklintas kaip didelės raktų skylutės formos kapo kauburys- kofun, pagal valdantį elitą. Šiame laikotarpyje skleidėsi ir Kinijos mokslas ir technologijos. Kiniečių raštas buvo priimtas 5-tame, kai tuo tarpu Konfucijaus ir Budistų mokymai- 6-tame a.

Asuka Periodas

Dažnai pasakojant iterpiamas į Kofun periodą. Nėra minima daugiau išskirtinų faktų.

Nara periodas

Siekiantis 710-tų metų perėjimą į Heijoukyou, ritsuryou sistema griuvo kaip nualintoji valstietija. Kouchi-koumin konsepcijos griūtį nusakė didėjantis benamių, bei neapmokestinamų shouen skaičius. Oficialiojoje globoje esanti Budistų kultūra ir menas klestėjo.

Heian periodas

Aštuntojo amžiaus pabaigoje sostinė buvo perkelta į Heiankyou, be to buvo bandoma atgaivinti ritsuryou valdymo formą. Tang ir Kinijos bendradarbiavimas nutrūko po 894-tujų ir įsiliejimas į žemyno kultūrą baigėsi. Heian periodas yra išskiriamas ir dėl ypatingai padidėjusio liaudies meno ir kultūros vystymosi. Devintame amžiuje, kai Tang įtaka buvo stipri, bujojo budistų sektos, ir literatūrinėje kūryboje vyravo kanbun kiniško stiliaus raštas, kaip tinkamiausia jos išraiška. Tačiau ties dešimtuoju amžiumi išsivystė ypatinga Japoniškoji kultūra, tai matyti iš pirmosios oficialios waka poezijos antologijos, Kokin Wakashuu (Senujų ir Moderniujų Laikų Rinktinė); Genji Pasakojimas, pripažįstamas kaip pirmoji pasaulyje novelė; ir Makura no Soushi (Pagalvių Knyga), esė rinkinys - kurių visos parašytos japoniškąja kana. Kana išradimas stipriai palengvino rašomąją Japonų kalbą ir atvėrė kelius į literatūrą vis augančiam rašančiųjų moterų skaičiui. Vėlesniuose Heian amžiuose, kinų atvestosios Budistų sektos susijungė su vietinėmis Joudu sektomis.

Feodalinė Era ( nuo 12a. iki 16a.)

Šioje eroje imperatoriaus valdžią pakeitė kylanti karinė klasė ir pradėjo vystytis feodalinė sistema.

Kamakura periodas

12 a. pabaigoje Kamakura mieste buvo įkurta karinė vyriausybė. Ir per kitus 150 šio periodo metų jos ir Kyoto aukščiausio teismo karo tįsimas padėjo įsigalėti feodalizmui. Karių klasėje Budizmas turėjo nemažą įtaką ir todėl pradėjo plėtotis nauja neutralizmo ir paprastumo estetika. Kamakura yra įsidėmėtina realizmo ir humanizmo polinkiais, nepaisant to, kad šiame periode dominavo kariniai epai, tokie kaip Heike Monogatari (Heike pasaka).

Muromachi periodas

Šis periodas, pasižymėjęs karinės politikos ir kultūros pranašumu, yra pavadintas Kyoto miesto rajono vardu. 15 a. vidury pradėjo vystytis civiliniai karai (Sengoku jidai). Nepaisant to, Budizmas išliko, o taip pat ir dvi pagrindinės meno kryptys- Kitayama kultūra, vėlyvojo 14 a. ir Higashiyama- vėlyvojo 15 a. kultūra. Buvo sugalvota arbatos ceremonija, gėlių pynimas, taip pat buvo skleidžiamas Noh dramos teatras.

Ankstyvoji modernioji era (nuo 16a. iki 19-to vidurio)

Stiprėjo siuzerenai (feodalai), jų valdžia. Buvo įvesta administracinė sistema ir žemės ūkio ekonomika.

Mumoyama periodas

Per pastarąjį civilinių karų 10- metį, Oda Nobunaga ir Toyotomi Hideyoshi valdžią turėjo savo rankose. Buvo paskelbta tautinė taika ir atnaujintos prekybos kitąpus jūrų.

Edo periodas

1603 m. Edo mieste buvo įkurta vyriausybė. Įsitvirtinęs feodalinėje valdžioje Tokugawa Leyasu kontroliavo imperatorių, bajoriją ir griežtai reguliavo visų žmonių gyvenimą. 17- tame amžiuje trečiasis feodalų valdovas, o taip pat ir visos šalies, uždraudė prekybą su kitomis pasaulio šalimis, prasidėjo žemės ūkio krizė. Ir prasidedant 19-tam amžiui pradėjo skilti sudaryta naujoji administracinė sistema. Šiame laikotarpyje daugiau vystėsi kultūra- literatūra pasiekė naujas aukštumas, dailės menas, tapyba ėme sparčiau plėstis. Padaryta daug pasiekimų mokslo srityje.

Modernioji era ( nuo vėlyvojo 19a. iki dabar)

Meiji periodas

Buvo nuverstas feodalų vadas, baigėsi Japonijos izoliavimas nuo viso pasaulio ir Meiji vyriausybė stengiesi kuo greičiau pramone pasivyti vakarus. Sukurta konstitucija, įsteigtas parlamentas ir Edo periodo veiksmai buvo pakeisti į naujuosius. Tai buvo Japonų kultūros siejimas su vakarietiška.

Taisho ir Showa periodai

Nepaisant trumpos demokratinio valdymo pertraukos, ir po I Pasaulinio Karo stiprėjančios imperatoriaus valdžios, tauta ėmėsi 15 pražūtingų karo metų. Ir po pralaimėjimo II Pasauliniam Kare Japonija pasiskelbė taikia ir laisva šalimi.

Heisei periodas

Besitęsiantis ligi dabar yra patyręs tik didelį žemės drebėjimą- Hanshin- Awaji.

Geros dienos!